Trwa ładowanie...
d2tdtod

Informacje ze spółek i kalendarium

Informacje ze spółek i kalendarium
Share
d2tdtod

VARIANT
Spółka opublikowała wyniki sprzedaży w marcu 2012 r. Przychody wyniosły 5,34 mln zł (+5,53% r/r) a skumulowana sprzedaż w I kwartale 2012 r wyniosła 15,26 mln zł (-0,46%). Jak podaje spółka, niższe przychody wynikają z zakończenia w 2011 r. sprzedaży produktów profesjonalnej chemii lakierniczej i likwidacji grupy produktowej zabezpieczeń (Dipol). Likwidacja działów wynika z niskiej rentowności, jak również ze zmian zachodzących na rynku oraz optymalizacji działalności spółki.

INTERCARS
Przychody ze sprzedaży w marcu 2012 r wyniosły 224,7 mln zł (+4,1% r/r) a skumulowana wartość sprzedaży w I kwartale roku wyniosła 573,5 mln zł (+8,5%).

GANT/BUDOPOL
Zarząd BUDOPOL - WROCŁAW S.A. poinformował, że w dniu 05 kwietnia 2012 r. powziął informację od znaczącego akcjonariusza (spółki GANT DEVELOPMENT S.A.) o zawarciu z akcjonariuszami dominującymi spółki INTAKUS S.A. (Markiem Boryczką, Iwoną Ludkowską oraz Piotrem Ludkowskim) porozumienia dotyczącego podjęcia czynności zmierzających do połączenia spółki BUDOPOL WROCŁAW S.A. ze spółką INTAKUS S.A. Zgodnie z porozumieniem strony ustaliły następujące istotne warunki, których spełnienie jest niezbędne dla poparcia przez strony fuzji ww. spółek:

d2tdtod

1) Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej (INTAKUS S.A.) na akcje spółki przejmującej (BUDOPOL – WROCŁAW S.A.) będzie wynosił 3 akcje spółki INTAKUS S.A. w zamian za 1 akcje spółki BUDOPOL – WROCŁAW S.A.
2) Zawarcie porozumienia z wierzycielami spółki INTAKUS S.A. przewidującego restrukturyzację zadłużenia.

Podanie niniejszej informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta.

KRUK
ING OFE zmniejszyło zaangażowanie w spółce z 6,73% udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA do 4,55%.

TERESA
Zarząd spółki poinformował o rekomendacji WZA spółki, wypłaty dywidendy w wysokości 1,14 zł/akcję, przy podejmowaniu przez WZA decyzji o podziale zysku spółki wypracowanego za rok obrotowy 2011.

d2tdtod

MOSTOSTAL ZABRZE
Zarząd spółki poinformował, iż w dniu 05.04.2012 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Zbigniewa Opach (Przewodniczącego Rady emitenta) o sprzedaży w dniach od 28 do 29 marca 2012 r. w obrocie giełdowym 3.500.000 sztuk akcji emitenta, po średniej cenie 1,33 zł za jedną akcję.

DSS
Zarząd spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. złożył w dniu 6 kwietnia 2012 roku wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta z możliwością zawarcia układu. Jak poinformowano, bezpośrednie przyczyny powstania stanu niewypłacalności spółki wynikają z zaangażowania DSS i GK DSS w realizację projektów drogowych, w szczególności projektu budowy Autostrady A2.

KALENDARIUM Z DNIA 2012-04-10
Dane makro

10:30 strefa euro – indeks Sentix w kwietniu (poprzednio: -8,2; prognoza: -8,1)
*16:00 USA *– zapasy hurtowników w lutym (poprzednio: 0,4% m/m; prognoza: 0,5% m/m)

d2tdtod

Wydarzenia w spółkach

Pfleiderer Grajewo - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej.
Pepees *- NWZ w sprawie emisji do 41,5 mln akcji s. B z zachowaniem prawa poboru.
*
Sygnity
- ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Asseco Poland do sprzedaży 100% akcji Sygnity po 21 zł za akcję.
FAM *- NWZ ws. programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników.
*
Idea TFI
- ZWZ spółki.
Rank Progress - NWZ ws. skupu nie więcej niż 10% akcji własnych.
Mondi Świecie - ostatni dzień przyjmowania zapisów w wezwaniu ogłoszonym przez Mondi International i Framondi, które wezwały do sprzedaży 34% akcji Mondi Świecie po 69 zł za akcję.
*Krakchemia *- ZWZ spółki.

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod