Trwa ładowanie...
d1jeotf

INFOSCAN - Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014 (10/2015) - EBI

INFOSCAN - Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014 (10/2015)

Share
d1jeotf
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-03
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny InfoSCAN S.A. za rok obrotowy 2014. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
IST-JednostkowyRaportRocznyza2014_rok-0.pdf
zal1JednostkowesprawozdaniefinansoweISTza2014rok-1.pdf
zal2SprawozdanieZarzaduzdzialalnosciISTw2014_roku-2.pdf
zal3OpiniairaportbadaniajednostkowegosprawozdaniafinansowegoISTza_201-3.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Kowalski Członek Zarządu
Miłosz Jamroży Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1jeotf

Podziel się opinią

Share
d1jeotf
d1jeotf