Trwa ładowanie...
d425jy0
d425jy0
espi

INFOSCAN S.A. - Korekta raportu ESPI nr 10/2015 (3/2015)

INFOSCAN S.A. - Korekta raportu ESPI nr 10/2015 (3/2015)
Share
d425jy0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Korekta raportu ESPI nr 10/2015
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki InfoSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż Spółka w dniu 1 maja 2015r. przekazała do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2014, sporządzony na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". W wyniku wewnętrznego nieporozumienia, przedmiotowy raport (opatrzony numerem 10/2015) został opublikowany za pośrednictwem systemu ESPI, choć powinien zostać przesłany za pośrednictwem systemu EBI. Spółka zidentyfikowała powstały błąd w niedzielę 3 maja 2015r. i niezwłocznie podjęła działania naprawcze polegające na opublikowaniu tożsamego raportu przy użyciu właściwego systemu, tj. systemu EBI. Jednocześnie Spółka informuje, iż kolejne raporty ESPI opatrzone będą prawidłową numeracją.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCAN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-695 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Nowogrodzka 50
(ulica) (numer)
+48 22 188 18 63 +48 22 188 10 23
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9512209251 140643589
(NIP) (REGON)
d425jy0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Miłosz Jamroży Członek Zarządu Miłosz Jamroży
2015-05-05 Bartosz Turczynowicz Członek Zarządu Bartosz Turczynowicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d425jy0

Podziel się opinią

Share
d425jy0
d425jy0