Trwa ładowanie...
d279szr

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wia...

INFOVIDE-MATRIX S.A. - Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku (13/2012)

Share
d279szr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
INFOVIDE-MATRIX S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. do publicznej wiadomości w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Zarząd Infovide-Matrix S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.), przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Ponadto Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje, iż oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Prostej 51. Treść raportów również dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.infovidematrix.pl
Załączniki
Plik Opis
wykazinformacjiprzekazanychIVMX2011.pdf Wykaz informacji przekazanych przez Infovide-Matrix S.A. w 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | Infovide-Matrix Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INFOVIDE-MATRIX S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 440 25 00 | | 022 440 25 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | infovidematrix@ivmx.pl | | www.infovidematrix.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5260011003 | | 012075230 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jarosław Plisz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr