Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

ING BANK ŚLĄSKI - 2015-03-02 raport nr 01/2015 (EBI): (1/2015) - EBI

ING BANK ŚLĄSKI - 2015-03-02 raport nr 01/2015 (EBI): (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | 2015-03-02 raport nr 01/2015 (EBI): | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | w sprawie niestosowania przez ING Bank Śląski S.A. zasady IV.10. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.(?Bank?), działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW informuje, że w roku 2015 w Banku nie będzie stosowana zasada zawarta w Rozdziale IV pkt. 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (?Dobre Praktyki?), zgodnie z którą akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Decyzja ta, analogicznie jak w latach ubiegłych, jest uzasadniona brakiem możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyk natury prawnej i organizacyjno-technicznej związanych z zapewnieniem akcjonariuszom nieuczestniczącym osobiście w obradach Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, które mogą mieć negatywny wpływ na przebieg Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż praktyka transmitowania w
sieci Internet obrad Walnego Zgromadzenia będzie kontynuowana. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e