Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

INNO-GENE S.A. - Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach IV Konkursu Patent Plus, złożone ... - EBI

INNO-GENE S.A. - Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach IV Konkursu Patent Plus, złożonego przez spółkę zależną (1/2015)
Share
d3cr21b

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie w ramach IV Konkursu Patent Plus, złożonego przez spółkę zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INNO-GENE S.A. (Emitent) powziął w dniu 26.01.2015 roku informację, że projekt Spółki zależnej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (Spółka) znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV Konkursu Patent Plus. W ramach IV konkursu Patent Plus z 90 złożonych w odpowiedzi na Konkurs wniosków, dofinansowanie otrzymało jedynie 29 z nich. Wniosek złożony przez Spółkę znalazł się w czołówce projektów, które otrzymały pozytywną ocenę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskowany budżet projektu wynosi 481.000,00 PLN, a wnioskowane dofinansowanie ? 283.912,50 PLN. Projekt będzie realizowany w latach 2015-2016. Celem projektu jest uzyskanie prawa ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym dla czterech wynalazków z zakresu: diagnostyki predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób genetycznych, badania zgodności tkankowej oraz genetyki weterynaryjnej. Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Emitenta za istotną, z uwagi na fakt, iż
projekt spółki zależnej stanowi element realizacji strategii Grupy Kapitałowej, dotyczącej rozszerzenia działalności i wdrożenia innowacyjnych usług dla przemysłu weterynaryjnego oraz z zakresu diagnostyki predyspozycji genetycznych. Wyniki oceny merytorycznej konkursu Patent Plus wraz z listą rankingową: http://www.ncbir.pl/programy-krajowe/patent-plus/aktualnosci/art,3088,iv-konkurs-w-ramach-programu-patent-plus-wyniki-oceny-merytorycznej.html Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu
Cezary Ziarkowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b