Trwa ładowanie...
d1fpqg7

INNO GENE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (21/2011)

INNO GENE S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji (21/2011)

Share
d1fpqg7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INNO GENE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza Emitenta o zmianie posiadanego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INNO-GENE S.A. informuje, że w dniu 10 października 2011 r. otrzymał zawiadomienie od BLUMERANG S.A. z siedzibą w Poznaniu, sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z dnia 23 września 2005 r. z późniejszymi zmianami). Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że: - w dniu 4 października 2011 r., poza rynkiem zorganizowanym, została zawarta transakcja sprzedaży akcji INNO-GENE przez SEPPI INVESTMENT Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze, w wyniku której zmienił się udział BLUMERANG S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INNO-GENE S.A.; - przed zmianą udziału BLUMERANG S.A. posiadał pośrednio ? poprzez spółki zależne, 1.043.200 akcji INNO-GENE S.A., stanowiących 22,09% udziału w kapitale zakładowym, dających 1.043.200 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 22,09% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu tej spółki; - BLUMERANG S.A. posiadał akcje INNO-GENE S.A. pośrednio poprzez następujące spółki zależne: BLU ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu (705.000 akcji) i SEPPI INVESTMENT Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze (338.200 akcji); - obecnie BLUMERANG S.A. posiada pośrednio, poprzez spółki zależne, 923.200 akcji INNO-GENE S.A., stanowiących 19,55 % udziału w kapitale zakładowym, dających 923.200 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 19,55 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki; - BLUMERANG S.A. posiada obecnie akcje INNO-GENE S.A. pośrednio poprzez następujące spółki zależne: BLU ONE S.A. z siedzibą w Poznaniu (705.000 akcji) i SEPPI INVESTMENT Ltd. z siedzibą w Limassol na Cyprze (218.200 akcji); - nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

| | | INNO GENE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INNO GENE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-612 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rubież | | 46 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 623 25 25 | | (61) 623 25 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 972-121-54-39 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Michał Kaszuba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fpqg7

Podziel się opinią

Share
d1fpqg7
d1fpqg7