Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

INNO GENE S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emit...

INNO GENE S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta (6/2013)
Share
d3cg0yd

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INNO GENE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji przez Wiceprezesa Zarządu Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INNO-GENE S.A. (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 11 marca 2013 r. otrzymał od Pana Jacka Wojciechowicza- Wiceprezesa Zarządu zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z dnia 23 września 2005 r. z późniejszymi zmianami). Z zawiadomienia wynika, że w wyniku pakietowej transakcji sprzedaży akcji INNO- GENE S.A. z siedzibą w Poznaniu zawartej w dniu 8.03.2013 r. zmienił się udział w głosach Pana Jacka Wojciechowicza na walnym zgromadzeniu Emitenta, w ten sposób że: 1) przed zmianą udziału Pan Jacek Wojciechowicz posiadał 1.368.692 akcje INNO- GENE S.A., stanowiących 26,30% udziału w kapitale zakładowym, dających 1.368.692 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 26,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INNO- GENE S.A. 2) obecnie Pan Jacek Wojciechowicz posiada 1.518.692
akcji INNO- GENE S.A., stanowiących 29,19% udziału w kapitale zakładowym, dających 1.518.692 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 29,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INNO- GENE S.A. Zgodnie z przekazaną informacją nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3) lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INNO GENE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INNO GENE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-612 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rubież 46
(ulica) (numer)
(61) 623 25 25 (61) 623 25 26
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
972-121-54-39
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Michał Kaszuba Jacek Wojciechowicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd