Trwa ładowanie...
d14f8al

Inofrmacje ze spółek

MOSTOSTAL ZABRZE Zarząd 02.10.br.
Share
d14f8al

MOSTOSTAL ZABRZE

Zarząd 02.10.br. poinformował o zawarciu przez spółkę zależną dwóch umów o łącznej wartości 32 mln zł na naprawę nawierzchni dróg wojewódzkich województwa śląskiego. Termin realizacji umów określono na 30 czerwca 2009 r.
Informacja o podpisaniu kolejnych umów jest korzystną informacją, jednakże z uwagi na jej niewielką wartość nie powinna mieć wpływu na kształtowanie się kursu akcji na GPW w Warszawie. Zawarte kontrakty na łączną kwotę 32 mln zł, stanowią jedynie 4,7% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży.

TRAKCJA POLSKA
Zarząd 02.10.br. poinformował o zawarciu przez spółkę zależną umowy na wykonanie robót polegających na modernizacji układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych. Wartość umowy określono na 119,93 mln zł netto, zaś termin zakończenia robót na 13 miesięcy.
Podpisanie nowej umowy jest pozytywna informacją przekazaną przez spółkę z uwagi na relatywnie wysoką wartość kontraktu, stanowiącą około 18,4% zeszłorocznych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto. Podany komunikat powinien korzystnie wpłynąć na wycenę spółki, jednakże dla kształtowania się kursu akcji stosunkowo duże znaczenie może mieć raport okresowy za 3 kwartał br. Grupa kapitałowa po 6 miesiącach br. wypracowała przychody stanowiące 51% zeszłorocznych przychodów ze sprzedaży netto, zaś dla poprawy rocznych wyników finansowych znaczny wpływ ze względu na charakter prowadzonych prac może mieć 3 kwartał br.

d14f8al

MCI
Spółka 2.10 br. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania przez prezesa zarządu Mci Tomasza Czechowicza z 1,73 proc. do 5,21 proc. udziału w KZ i ogólnej liczbie głosów na WZA. Wzrost zaangażowania nastąpił w wyniku objęcia akcji niepublicznej emisji akcji serii L.
Zwiększenie zaangażowania przez prezesa spółki po cenie o blisko 10,5 proc. wyższej niż aktualny kurs akcji MCI ma niewątpliwie korzystną wymowę. Korzystną wymowę tej transakcji wzmacnia fakt, że wartość objętych akcji jest znacząca. Niemniej jednak rynek był pod koniec września informowany o emisji 3,2 mln akcji serii L, które objął Tomasz Czechowicz (1 610 070 akcji) oraz Czechowicz Ventures Sp. z o.o. (1 589 930 akcji), można więc oczekiwać, że informacja jest już zdyskontowana przez rynek i nie będzie miała większego wpływu na kurs akcji spółki.

ARTMAN
Zarząd Artman S.A. 2.10 BR. poinformował, iż wielkość przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez spółkę we wrześniu 2008 r. wyniosła 31,5 mln zł i była wyższa o 28% r/r. W okresie styczeń – wrzesień 2008 wielkość przychodów ze sprzedaży wyniosła 222,0 mln zł i była wyższa o 24% r/r.
Informacja o neutralnej wymowie. Dynamika przychodów ze sprzedaży za wrzesień br. jest na tym samym poziomie, jak w sierpniu br. Również dynamika przychodów ze sprzedaży za styczeń-wrzesień jest na tym samym poziomie co tempo wzrostu przychodów za styczeń-sierpień br. Informacja będzie miała ograniczony wpływ na notowania akcji Artmana, z powodu wezwania na sprzedaż akcji spółki po 92,65 zł ogłoszonego przez LPP. Ponadto o realizacji prognozy wyników finansowych zdecydują wyniki finansowe za 4 kwartał br.

MACROLOGIC
Spółka poinformowała o transakcji dokonanej przez Commercial Union Investment Management (CUIM): W wyniku transakcji dokonanej 22 września i rozliczonej 25 września br. CUIM dysponuje na dzień publikacji niniejszego raportu 97.327 akcjami, stanowiącymi 5,15 proc. KZ Macrologic i uprawniającymi do 97.327 głosów, co stanowi 5,15 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Przed ww zmianą - w dniu 19 września br. - CUIM mógł wykonywać prawo głosu na WZA na 94.327. akcjach, stanowiących 4,99 proc. KZ i uprawniających do 94.327. głosów, co stanowi 4,99 proc. ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.
Commercial Union IM zwiększył zaangażowanie w KZ spółki nieznacznie (3,2 proc.). Niemniej jednak informacja podana przez spółkę może świadczyć o podtrzymaniu pozytywnego postrzegania perspektyw spółki przez inwestora finansowego. W gronie największych akcjonariuszy spółki nie ma podmiotów finansowych. Spółka przeprowadza także skup akcji własnych w celu zaoferowania ich pracownikom, co obecnie jest dodatkowym czynnikiem pro wzrostowym dla kursu. Informacja podana przez spółkę powinna przyczynić się do mocniejszego od rynku zachowania kursu akcji.

KALENDARIUM Dane makro
10:00 Strefa euro - PMI dla sektora usług za wrzesień (poprzednio: 48,5 pkt. konsensus: 48,2 pkt.)
11:00 USA - sprzedaż detaliczna za sierpień (poprzednio: -2,8% r/r, konsensus: -2,4% r/r)
14:30 USA - stopa bezrobocia za wrzesień (poprzednio: 6,1%, konsensus: 6,1%)
14:30 USA - zarobki za wrzesień (poprzednio: 0,4%, konsensus: 0,3%)
14:30 USA - zmiana ilości zatrudnionych w zawodach pozarolniczych za wrzesień (poprzednio: -84 tys., konsensus: -90 tys.)
14:30 USA - średnia długość tygodnia pracy za wrzesień (poprzednio: 33,7 godz., konsensus: 33,7 godz.)
16:00 USA - ISM dla sektora usług za wrzesień (poprzednio: 50,6 pkt. konsensus: 50,0 pkt.)

Wydarzenia w spółkach
Kopahaus - planowany termin zakończenia przedłużonych zapisów na akcje (pierwotnie planowano, że zapisy na akcje Kopahaus potrwają od 17 do 19 września);
Po sesji z indeksu sWIG80, a także indeksów WIG i WIG-PL, zostaną wykreślone spółki Fon i Mewa, a nowymi uczestnikami indeksu sWIG80 zostaną spółki BBI Capital NFI i HTL Strefa

Biuro Maklerskie Banku BPH

d14f8al

Podziel się opinią

Share
d14f8al
d14f8al