Trwa ładowanie...
d37otv8

INPRO S.A. - Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji (4/2012)

INPRO S.A. - Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji (4/2012)

Share
d37otv8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INPRO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 4/2012 z 31.01.2012 r. Uchwała Zarządu INPRO S.A. stwierdzająca umorzenie obligacji Zarząd INPRO S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 30.01.2012 odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym podjęta została uchwała stwierdzająca umorzenie wszystkich obligacji serii A na skutek ich wykupu. Uchwała potwierdziła umorzenie przedmiotowych obligacji, które nastąpiło w dniu wykupu, tj. 23 stycznia 2012r. O decyzji Zarządu w sprawie wcześniejszego wykupu w dniu 23 stycznia 2012r. przedmiotowych obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2011 z 8 grudnia 2011 r. Wykup dotyczył wszystkich obligacji wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Umowy Organizacji Emisji Obligacji z dnia 19.01.2010 z późniejszymi zmianami podpisanej przez Spółkę z Domem Maklerskim Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotowa umowa została szczegółowo opisana w punkcie 22 części III Prospektu Emisyjnego INPRO S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20.12.2010 i dotyczyła emisji 16.000
obligacji na okaziciela serii A oznaczonych od numeru 001 do numeru 16000 o wartości 1.000,00 zł każda. Łączna wartość nominalna i emisyjna obligacji wynosiła 16.000.000,00zł. Obligacje były oprocentowane oraz zabezpieczone hipoteką umowną kaucyjną do kwoty 32.000.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku, ul. Chmielna, KW nr GD1G/00064314/3. Podstawą przekazania niniejszego raportu jest fakt, iż wartość nominalna obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33 , poz. 259 z dnia 28 lutego 2009r. z pózn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

| | | INPRO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INPRO S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-320 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Opata Jacka Rybińskiego | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 34 00 370 | | 58 554 14 41 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@inpro.com.pl | | www.inpro.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-000-85-40 | | 008141071 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2012-01-31 Elżbieta Marks Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37otv8

Podziel się opinią

Share
d37otv8
d37otv8