Trwa ładowanie...
d48w9vm

INSTALEXPORT - Zmiana notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii A1 (4/2015) - EBI

INSTALEXPORT - Zmiana notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii A1 (4/2015)

Share
d48w9vm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 4 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana notowań w alternatywnym systemie obrotu Catalyst obligacji serii A1 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INSTALEXPORT S.A. niniejszym informuję, że w dniu 07.05.2015 roku, otrzymał Decyzję Nr 31/2015 Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30.04.2015 roku, w sprawie zmiany systemu notowań dla obligacji na okaziciela serii A1, notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Zgodnie z treścią Decyzji, od dnia 06.05.2015 roku ww. obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst w systemie notowań jednolitych. Zarząd Spółki INSTALEXPORT S.A. informuje ponadto, że prace związane z przygotowaniem transakcji sprzedaży gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim należących do Spółki w 100% zależnej od INSTALEXPORT S.A. zmierzają ku końcowi o czym Spółka informowała w poprzednich Raportach. Zgodnie z zapisami Umowy Przedwstępnej, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności zostaną przekazane przez Kupującego bezpośrednio na konto KDPW w celu spłaty wszystkich zobowiązań wobec Obligatariuszy. Tym samym przedmiotowe Obligacje zostaną
wykupione. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot SA "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów papierów dłużnych" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d48w9vm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Żuk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d48w9vm

Podziel się opinią

Share
d48w9vm
d48w9vm