Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Spółki. (47/2013)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza Spółki. (47/2013)
Share
d4g8xik

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Integer.pl S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013 roku otrzymał od A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów wraz z zawiadomieniem o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii I o następującym brzmieniu: ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE DOTYCHCZAS POSIADANEGO UDZIAŁU PONAD 33% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW O CO NAJMNIEJ 1% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW Działając na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje iż w dniu 7 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited z siedzibą w Sliema na Malcie złożyła zlecenia sprzedaży 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A. w transakcjach pakietowych zawieranych na rynku
regulowanym. Transakcje te zostały rozliczone w dniu 12 czerwca 2013 roku. W wyniku sprzedaży posiadanych przez A&R Investments Limited 298.079 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela INTEGER.PL S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez A&R Investments Limited udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Równocześnie przekazuje następujące informacje: Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Przed zmianą A&R Investments Limited posiadał 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki stanowiących 37,82% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.359.586 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w
ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosił 37,82%. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów Aktualnie A&R Investments Limited posiada 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) akcji Spółki stanowiących 33,04% kapitału zakładowego Spółki i dających łącznie prawo do 2.061.507 (dwa miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedem) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce tych akcji wynosi 33,04%. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki - brak Osoby, o których mowa w art. 87 ustęp 1 punkt 3 litera c Ustawy o Ofercie - brak ZAWIADOMIENIE O OBJĘCIU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII I Ponadto, informuje iż: a) w dniu 12 czerwca 2013 roku spółka A&R Investments Limited objęła 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset
dwanaście) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku, b) w wykonaniu uprawnień inkorporowanych w warrantach subskrypcyjnych serii A A&R Investments Limited złożyła w dniu 12 czerwca 2013 roku zapis na 241.912 (dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji serii I za cenę w wysokości 250 złotych za jedną akcję, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 2 Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik