Trwa ładowanie...
d2ejtvd
d2ejtvd
espi

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. (12/2015)

INTEGER.PL S.A. - Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. (12/2015)
Share
d2ejtvd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTEGER.PL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Prezesa Zarządu Integer.pl S.A. o nabyciu akcji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Integer.pl S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 26 marca 2015 r. otrzymał w trybie art. 160 ust.1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Rafała Brzoski pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu w dniu 25 marca 2015 r. na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie zwykłych transakcji sesyjnych 2 992 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda po średniej cenie 163,28 złotych (sto sześćdziesiąt trzy złote, dwadzieścia osiem groszy) za jedną akcję. Transakcje zostaną rozliczone w dniu 27 marca 2015 r. Po dokonaniu transakcji Pan Rafał Brzoska posiada: - bezpośrednio jako osoba prywatna 23 165 akcji Emitenta stanowiących 0,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 23 165 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 0,30% udziału w ogólnej liczbie głosów. - pośrednio (za pośrednictwem spółki A&R Investments Limted) 2 303 419
akcji Emitenta stanowiących 29,67% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 303 419 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 29,67% udziału w ogólnej liczbie głosów. - łącznie posiada 2 326 584 akcji Emitenta stanowiących 29,97% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 2 326 584 głosów na walnym zgromadzeniu i stanowiących 29,97% udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTEGER.PL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-624 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Malborska 130
(ulica) (numer)
(0 12) 619 98 00 (0 12) 619 98 01
(telefon) (fax)
biuro@integer.pl www.integer.pl
(e-mail) (www)
6782881784 356590980
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Rafał Brzoska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ejtvd

Podziel się opinią

Share
d2ejtvd
d2ejtvd