Trwa ładowanie...
d3b9o13
d3b9o13
espi

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 ...

INTERBUD-LUBLIN S.A. - Harmonogram przekazywania raportów okresowych INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 roku (4/2015)
Share
d3b9o13

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERBUD-LUBLIN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Harmonogram przekazywania raportów okresowych INTERBUD-LUBLIN S.A. w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) przekazuje daty publikacji raportów okresowych w 2015 roku: - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 roku ? 2 marca 2015 roku, - jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok ? 30 kwietnia 2015 roku, - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku ? 15 maja 2015 roku, - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 roku ? 31 sierpnia 2015 roku, - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku ? 16 listopada 2015 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Rozporządzenie) nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku. Ponadto Spółka informuje, iż raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową, o której mowa w §
83 ust. 1 Rozporządzenia oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERBUD-LUBLIN S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-207 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turystyczna 36
(ulica) (numer)
(81) 7463407 (81) 7464465
(telefon) (fax)
info@interbud.com.pl www.interbud.com.pl
(e-mail) (www)
712-015-22-42 008020841
(NIP) (REGON)
d3b9o13

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Marek Borowiec Prezes Zarządu
2015-01-27 Krzysztof Jaworski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3b9o13

Podziel się opinią

Share
d3b9o13
d3b9o13