Trwa ładowanie...
d45sfe0
d45sfe0
espi

INTERCARS - Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego (31/2011)

INTERCARS - Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego (31/2011)
Share
d45sfe0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-23
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. (Kredytobiorca) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 listopada 2011 r. został podpisany Aneks do Umowy Kredytu Konsorcjalnego, o którym spółka informowała w swoim raporcie nr 29/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. Istotną zmianą Umowy Kredytu Konsorcjalnego jest wydłużenie daty ostatecznej spłaty w odniesieniu do Kredytu B ? do 23 listopada 2012 roku. Spłata Kredytu A pozostała bez zmian ? 29 listopada 2013 roku. Dodatkowo na mocy niniejszego Aneksu do Umowy Kredytu dołączył Współdłużnik ? Inter Cars (CYPRUS) LIMITED - podmiot z Grupy Kredytobiorcy W związku z przedłużeniem daty spłaty Kredytu B Kredytobiorca dokonał aktualizacji zabezpieczeń, które nie uległy zmianie w stosunku do dotychczasowych. Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianom.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2011-11-23 Piotr Kraska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sfe0

Podziel się opinią

Share
d45sfe0
d45sfe0