Trwa ładowanie...
d1uqign

INTERCARS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

INTERCARS - Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku (2/2013)

Share
d1uqign

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Inter Cars S.A. ("Spółka") na podstawie § 103 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.), (Rozporządzenie), podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty kwartalne (QSr): ?- IV kwartał 2012 r. ? 01.03.2013 r.; - I kwartał 2013 r. ? 15.05.2013 r.; - III kwartał 2013 r. ? 14.11.2013 r.; Raport za I półrocze 2013 r. (PSr): ?- I półrocze 2013 r. ? 31.08.2013 r.; Raporty roczne za 2012 r.: ?- jednostkowy raport roczny za 2012 r. (R) ? 30.04.2013 r.; - skonsolidowany raport roczny za 2012 r. (RS) ? 30.04.2013 r. Ponadto Zarząd informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku zgodnie z regulacją § 102
ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

| | | INTER CARS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-01-17 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

Podziel się opinią

Share
d1uqign
d1uqign