Trwa ładowanie...
d4c5el8
d4c5el8
espi

INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (34/2013)

INTERCARS - Transakcja na akcjach spółki (34/2013)
Share
d4c5el8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS
Temat
Transakcja na akcjach spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Inter Cars S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o zbyciu akcji spółki, przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Treść zawiadomienia podajemy poniżej: "Wypełniając obowiązek wynikający z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005, Nr 183, poz. 1538), jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 9.09.2013 r. dokonałem poza sesyjnej, pakietowej transakcji sprzedaży akcji spółki Inter Cars S.A. w ilości 50.000 szt. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sztuk) po cenie 153,50 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy złotych 50/100) za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 7.675.000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100). W wyniku opisanego zdarzenia posiadam obecnie 1.302.370 (słownie: jeden milion trzysta dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela spółki Inter Cars S.A."

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTER CARS SA
(pełna nazwa emitenta)
INTERCARS Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-903 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powsińska 64
(ulica) (numer)
714-19-16 714-19-18
(telefon) (fax)
bzarzadu@intercars.com.pl intercars.com.pl
(e-mail) (www)
118-14-52-946 014992887
(NIP) (REGON)
d4c5el8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 Robert Kierzek Prezes Zarządu
2013-09-13 Krzysztof Soszszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c5el8

Podziel się opinią

Share
d4c5el8
d4c5el8