Trwa ładowanie...
d2zboo7
espi

INTERCARS - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki i zmianie stanu posiadania (37/2012)

INTERCARS - Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki i zmianie stanu posiadania (37/2012)

Share
d2zboo7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERCARS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki i zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Inter Cars S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od osoby pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki zawiadomienie o dokonanej transakcji na akcjach i o zmniejszeniu posiadanej przez niego ogólnej liczby głosów w Spółce, o następującej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005, Nr 185, poz. 1538) ("Ustawa o Ofercie") niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20 listopada 2012 r. w wyniku zawarcia umowy darowizny dokonałem przeniesienia własności 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji spółki Inter Cars S.A. ("Spółka"). W związku z tym posiadany przeze mnie udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki uległ zmniejszeniu. W wyniku opisanego powyżej zdarzenia posiadam obecnie łącznie 4.482.271 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 31,64% kapitału
zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 4.482.271 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 31.64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed opisanym powyżej zdarzeniem posiadałem łącznie 4.682.271 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących łącznie 33,05% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 4.682.271 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 33.05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

| | | INTER CARS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERCARS | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-903 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powsińska | | 64 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 714-19-16 | | 714-19-18 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bzarzadu@intercars.com.pl | | intercars.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-14-52-946 | | 014992887 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Krzysztof Soszyński Wiceprezes Zarządu
2012-11-21 Piotr Kraska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zboo7

Podziel się opinią

Share
d2zboo7
d2zboo7