Trwa ładowanie...
d4j0oar
d4j0oar
espi

INTERFERIE S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej (13/2015)

INTERFERIE S.A. - Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej (13/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4j0oar

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o dokonaniu wpisu do księgi wieczystej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A. informuje, że w dniu 05.05.2015 roku Spółka otrzymała z Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadomienie z dnia 27.04.2015 roku o wpisie w Księdze Wieczystej hipoteki umownej łącznej w kwocie 5.100.000,00 PLN. Zgodnie z aneksem nr 12 z dnia 31.03.2015 roku zabezpieczeniem wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytowej jest hipoteka umowna łączna do kwoty 5.100. 000,00 PLN: 1) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 30 oraz działkę numer 38 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej będącej własnością Kredytobiorcy, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00037334/6, oraz 2) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 36 z obrębu 6, dla której
to nieruchomości gruntowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089440/1, oraz 3) na nieruchomości gruntowej położonej w Szklarskiej Porębie, ulica Mickiewicza, stanowiącej działkę numer 37/1 z obrębu 6 oraz na prawie własności nieruchomości budynkowej, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość , dla których to nieruchomości gruntowych i budynkowych Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00089439/1. Emitent o posiadaniu umowy o kredyt w rachunku bieżącym informował Raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 03.04.2015 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rycerska 24
(ulica) (numer)
76 74 95 400 76 74 95 401
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jan Koman Prezes Zarzadu
2015-05-05 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j0oar

Podziel się opinią

Share
d4j0oar
d4j0oar