Trwa ładowanie...
d18o3cn
d18o3cn
espi

INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (6/2015)

INTERFERIE S.A. - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (6/2015)
Share
d18o3cn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
INTERFERIE S.A.
Temat
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INTERFERIE Spółka Akcyjna, przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie , które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2015 roku. Treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. 2014,poz. 133).
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ 24.04.2015 i informacje uzupełniające.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rycerska 24
(ulica) (numer)
76 74 95 400 76 74 95 401
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)
d18o3cn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Jan Koman Prezes Zarządu
2015-03-26 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18o3cn

Podziel się opinią

Share
d18o3cn
d18o3cn