Trwa ładowanie...
d26jk99
d26jk99
espi

INTERNET WORKS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli ...

INTERNET WORKS S.A. - Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów (10/2012)
Share
d26jk99
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
INTERNET WORKS S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Internet Works S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2012 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Leszek Piekut, posiadający 434 663 głosów, co stanowiło 75,29% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 29,77% głosów ogółem w Spółce. 2. Joanna Piekut posiadająca 72 671 głosów, co stanowiło 12,59% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 4,98% głosów ogółem w Spółce. 3. Aleksandra Przedpełska, posiadająca 70 000 głosów, co stanowiło 12,12% ogólnej liczby głosów na ZWZ i 4,79% głosów ogółem w Spółce.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26jk99

Podziel się opinią

Share
d26jk99
d26jk99