Trwa ładowanie...
d3yzelu
d3yzelu
espi

INTERSPORT S.A. - Korekta-Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)

INTERSPORT S.A. - Korekta-Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015 (4/2015)
Share
d3yzelu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015 KOR
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Korekta-Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej, Spółka koryguje poniżej terminy publikacji raportów okresowych, które zostały przekazane w rapocie bieżącym nr 4/2015. Poprawna treść raportu powinna brzmieć: Zarząd INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie informuje, iż zgodnie z par.103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015. 1. Raporty kwartalne: - za I kwartał 2015 r. - 12 maja 2015 r. (wtorek) - za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r. (piątek) 2. Raport półroczny: - za I półrocze 2015 r. -28 sierpnia 2015 r. (piątek) 3. Raport roczny: - za 2014 r. - 20 marca 2015 r. (piątek) Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, iż zgodnie z par. 101 pkt.2 i par. 102 ww. Rozporządzenia, Spółka rezygnuje z publikacji raportów okresowych: za II i IV kwartał 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
d3yzelu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Artut Mikołajko Prezes Zarządu
2015-01-20 Agnieszka Wagner Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yzelu

Podziel się opinią

Share
d3yzelu
d3yzelu