Trwa ładowanie...
d35dvph
d35dvph
espi

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po II kwartale 2011 (28/2011)

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki finansowe po II kwartale 2011 (28/2011)
Share
d35dvph

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe wyniki finansowe po II kwartale 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5pkt 1 ppkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w II kwartale 2011 roku przychód netto ze sprzedaży towarów i usług w wysokości 44 987 tys. PLN. Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: - kwiecień 2011 roku -15.017 tys. PLN (+18,3% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku), - maj 2011 roku ? 14.637 tys. PLN (+7,0% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku), - czerwiec 2011 roku- 15.333 tys. PLN (-6,8% w stosunku do tego samego okresu 2010 roku). Osiągnięte w II kwartale 2011 roku przychody netto ze sprzedaży towarów i usług są większe o 5% niż w II kwartale 2010 roku, jednakże mniejsze od przychodów zakładanych przez Spółkę. Mniejsze niż zakładano przychody netto ze sprzedaży
towarów i usług wpłynęły na osiągniętą przez Spółkę stratę brutto, która w II kwartale 2011 wyniosła około 1,5 mln PLN co jest stratą o około 25% mniejszą aniżeli w analogicznym okresie ubiegłego roku. Narastająco za I półrocze 2011 strata brutto wyniosła około 1,1 mln PLN. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2011 roku zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2011 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta. Wobec treści tego raportu Spółka w raporcie nr 29 opublikuje korektę prognozy na 2011 rok. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-19 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2011-07-19 Piotr Mierzwa Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35dvph

Podziel się opinią

Share
d35dvph
d35dvph