Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki po II kwartale (25/2014)

INTERSPORT S.A. - Szacunkowe wyniki po II kwartale (25/2014)
Share
d3m7pnv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Szacunkowe wyniki po II kwartale | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że według wstępnych szacunków Spółka osiągnęła w II kwartale 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 55.368 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (było: 51.636 tys. zł). Przychody netto ze sprzedaży towarów i usług w poszczególnych miesiącach kształtowały się następująco: ? kwiecień 2014 roku: 17.846 tys. PLN (+1,4% w stosunku do tego samego okresu 2013 roku), ? maj 2014 roku: 18.768 tys. PLN (+10,9% w stosunku do tego samego okresu 2013 roku), ? czerwiec 2014 roku: 18.754 tys. PLN (+9,5% w stosunku do tego samego okresu 2013 roku). Spółka odnotowała w 2014 roku lepszy wynik II kwartału niż w roku ubiegłym. W II kwartale 2014 roku strata brutto wyniosła 423 tys. zł, czyli o 71% mniej niż w analogicznym okresie 2013 roku (była: strata brutto na poziomie 1.451 tys. zł). Narastająco, od stycznia do czerwca 2014 roku, łączna wartość przychodów netto ze sprzedaży wyniosła 115 139 tys. zł, czyli o 5% więcej, niż w
analogicznym okresie ubiegłego roku (było: 109 694 tys. zł). Zarząd szacuje, że po I półroczu 2014 roku Spółka osiągnie zysk brutto na poziomie około 96 tys. zł, natomiast EBITDA będzie się kształtowała na poziomie około 4.272 tys. zł. Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany w dniu 29 sierpnia 2014 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5pkt 1 ppkt. 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku z § 31 ww. rozporządzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
d3m7pnv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2014-07-22 Agnieszka Wagner Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv