Trwa ładowanie...
dgy52nh
espi

INTERSPORT S.A. - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (4/2013)

INTERSPORT S.A. - Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych (4/2013)

Share
dgy52nh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
INTERSPORT S.A.
Temat
Transakcja osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zgodnie z art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Spółka INTERSPORT Polska S.A. informuje, iż w dniu 21 stycznia br. otrzymała zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej, o tym że w dniach 11-18 stycznia 2013 roku dokonał on w imieniu własnym zbycia 14 617 sztuk akcji na okaziciela spółki Intersport Polska S.A. za średnią cenę jednostkową 3,05 PLN. Transakcja została dokonana na rynku regulowanym (sesja zwykła) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych. Zawiadomienie zostało sporządzone w dniu 18 stycznia 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgy52nh

| | | Intersport Polska Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INTERSPORT S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-060 | | Liszki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cholerzyn | | 382 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 44 48 100 | | 012 44 48 000 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@intersport.pl | | www.intersport.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760016553 | | 003900187 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu
2013-01-22 Piotr Mierzwa Prokurent Łączny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgy52nh

Podziel się opinią

Share
dgy52nh
dgy52nh