Trwa ładowanie...
d2fw28t

INVENTI - Korekta raportu za IV kwartał 2014 (9/2015) - EBI

INVENTI - Korekta raportu za IV kwartał 2014 (9/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu za IV kwartał 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przekazuje w załączeniu skorygowany raport za IV kwartał 2014 roku. Uzasadnienie: Analiza zapisów księgowych oraz weryfikacja należności i zobowiązań Spółki oraz rozliczeń między okresowych, doprowadziła do konieczności wykonania korekty bilansu, rachunku zysków i strat za IV kwartał i na koniec roku 2014. Korekta doprowadziła do zmiany w: Rachunku zysków i strat. Po przemieszczeniu zapisów między kontami oraz korekty wyniku finansowego o spisane zobowiązania przedawnione za rok 2014 zamyka spółka wynikiem finansowy ? strata 8 006 859,13 zł. W raporcie wykazano stratę 8 353 880,10 zł. Przemieszczone zapisy na kontach sprzedaży usług , przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych za rok 2014 ostatecznie zmieniły wysokość kosztów i przychodów w poszczególnych pozycjach rachunku zysków i strat. Bilansie : Należności długoterminowe wynoszą po korekcie 2 799 480,00 zł. Utworzenie rezerwy na te należności w wysokości 2 799 480,00
zł spowodowało weryfikacje kont powiązanych z transakcją z tytułu których te należności powstały. Należności te pomniejszono o kwotę 6 160 000,00 zł - przychody przyszłych okresów, gdyż przychody przyszłych okresów były uzależnione w zawartej umowie sprzedaży spółki od doprowadzenie projektu na budowę farmy wiatrowej do uzyskania pozwolenia na budowę którego do dnia sporządzania bilansu nie uzyskano. Zobowiązania krótkoterminowe ? inne spisano z tytułu przedawnienia w przychody przyszłych okresów Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport_InventiS.A.IVkw2014korekta-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Klomfas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t