Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

INVENTI S.A. - Transakcja zakupu akcji INVENTI S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rad...

INVENTI S.A. - Transakcja zakupu akcji INVENTI S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (2/2013)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcja zakupu akcji INVENTI S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 25.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, dotyczące transakcji zakupu przez podmiot blisko z nim związany, w dniu 22 stycznia 2013 roku 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki INVENTI S.A. po cenie 0,21 zł (dwadzieścia jeden groszy) za jedną akcję. Transakcja została dokonana poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży. Członek Rady Nadzorczej Emitenta zasiada w organie zarządzającym podmiotu, który dokonał transakcji nabycia akcji Emitenta. Nabyte akcje nie zostały dopuszczone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, jednak są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Członek Rady Nadzorczej INVENTI S.A., od którego Spółka otrzymała zawiadomienie, nie wyraził zgody na
opublikowanie jego danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-127 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
A.Chołoniewskiego 46
(ulica) (numer)
+48 52 361 96 80 +48 52 342 92 17
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
676-21-94-632
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Tadeusz Kołosowski Prezes Zarządu
Zdzisław Zachwieja Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu