Trwa ładowanie...
d17x5wn
espi

INVENTUM TFI SA - Powołanie Prokurenta Spółki (109/2014)

INVENTUM TFI SA - Powołanie Prokurenta Spółki (109/2014)

Share
d17x5wn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Prokurenta Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA, stosownie do treści § 5 ust. 1 pkt. 22) w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w dniu 1 grudnia 2014 roku Zarząd INVENTUM TFI SA działając na podstawie Statutu INVENTUM TFI SA podjął uchwałę na mocy której powołano na Prokurenta Spółki Panią Izabelę Weronikę Karaszewską. Udzielona prokura ma charakter łączny z Członkiem Zarządu Spółki. Pani Izabela Weronika Karaszewska złożyła oświadczenie, w którym informuje, iż: ?nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem INVENTUM TFI SA, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna; ?nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
członek jej organu; ?nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Izabela Weronika Karaszewska jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja oraz absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo. Doświadczenie zawodowe: ?od 2012 (nadal) członek Rady Nadzorczej Devoran S.A. oraz NCF S.A. ?od 2013 (nadal) członek Rady Nadzorczej Pralnie Polskie S.A. ?od 2014 (nadal) członek Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. ?2012 ? 2013 członek Rady Nadzorczej UNITED S.A. ?od 2006 (nadal) Prawnik w NCF Group Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INVENTUM TFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | WIERTNICZA | | 107 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (22) 535 38 38 | | (22) 535 38 39 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@inventumtfi.pl | | www.inventumtfi.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 634 23 63 973 | | 276718120 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-02 Jan Karaszewski Prezes Zarządu
2014-12-02 Sławomir Karaszewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17x5wn

Podziel się opinią

Share
d17x5wn
d17x5wn