Trwa ładowanie...
d2axngj
d2axngj
espi

INVENTUM TFI SA - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (51/2014)

INVENTUM TFI SA - Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (51/2014)
Share
d2axngj
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: INVENTUM TFI) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ?ZWZ?) zwołane na dzień 30 kwietnia 2014 roku (wznowione po przerwie), podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Wznowienie obrad ZWZ INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna nastąpi 14 maja 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, piętro 17. Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach - Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, z łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB_51.pdf uchwały podjętę przez ZWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
d2axngj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Agnieszka Rachwalska-Marko Prezes Zarządu
2014-05-06 Andrzej Oziębło Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2axngj

Podziel się opinią

Share
d2axngj
d2axngj