Trwa ładowanie...
d1fq7oo
d1fq7oo
espi

INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Zarządu Inventum TFI SA (75/2014)

INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Zarządu Inventum TFI SA (75/2014)
Share
d1fq7oo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-03
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Rezygnacja Członka Zarządu Inventum TFI SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 2 lipca 2014 roku Pan Andrzej Oziębło złożył rezygnację z zasiadania w Zarządzie Spółki. Spółka informuje, że Pan Andrzej Oziębło pozostaje w Spółce na stanowisku Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Marketingu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZŁOTA 59
(ulica) (numer)
0 22 489-94-30 0 22 489-94-25
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
d1fq7oo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-03 Krzysztof Wantoła Prezes Zarządu
2014-07-03 Agnieszka Rachwalska-Marko Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fq7oo

Podziel się opinią

Share
d1fq7oo
d1fq7oo