Trwa ładowanie...
dxdggp6
dxdggp6
espi

INVENTUM TFI SA - Zmiany w Zarządzie Inventum TFI SA (98/2014)

INVENTUM TFI SA - Zmiany w Zarządzie Inventum TFI SA (98/2014)
Share
dxdggp6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 98 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Zmiany w Zarządzie Inventum TFI SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 października 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki: - odwołała Panią Agnieszkę Rachwalską ? Marko z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu, - delegowała Pana Łukasza Lechowicza do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu na okres 3 miesięcy, do 9 stycznia 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
6342363973 276718120
(NIP) (REGON)
dxdggp6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Ciach Prezes Zarządu
2014-10-10 Łukasz Lechowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxdggp6

Podziel się opinią

Share
dxdggp6
dxdggp6