Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

INVESTcon GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (11/2010)

INVESTcon GROUP - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego (11/2010)
Share
d2bif8a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
INVESTcon GROUP
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki INVESTcon GROUP S.A. informuje, że podmiotem z którym zostanie zawarta umowa o badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2010 jest ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3115. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyboru dokonała Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 3.12.2010 r.ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o. przeprowadzała badanie sprawozdań Emitenta za rok 2009 oraz przegląd sprawozdania za I półrocze 2010 r.Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INVESTcon GROUP Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-830 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krasińskiego 16
(ulica) (numer)
061 851 86 77 061 851 86 77
(telefon) (fax)
biuro@ic.poznan.pl www.ic.poznan.pl
(e-mail) (www)
778-10-24-498 630316445
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Sebastian Huczek Wiceprezes Zarządu Sebastian Huczek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a