Trwa ładowanie...
d3t45d4

INVESTEKO - Informacja o wynikach finansowych INVESTEKO S.A. - weryfikacja prognozy wyników finan ... - EBI

INVESTEKO - Informacja o wynikach finansowych INVESTEKO S.A. - weryfikacja prognozy wyników finansowych (2/2015)

Share
d3t45d4

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 2 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wynikach finansowych INVESTEKO S.A. - weryfikacja prognozy wyników finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INVESTEKO S.A. dokonuje weryfikacji prognozy finansowej zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 6 października 2014 r. Przedstawiona prognoza przewidywała następujące wyniki na koniec 2014 r.: - przychody ze sprzedaży: 3.750 tys. zł - zysk z działalności operacyjnej: 1.230 tys. zł - zysk netto: 890 tys. zł Niezaudytowane wyniki finansowe za 2014 r. INVESTEKO wynoszą: - przychody ze sprzedaży: 4.289 tys. zł - zysk z działalności operacyjnej: 934 tys. zł - zysk netto: 743 tys. zł Powodem dokonania weryfikacji prognozy jest mniejszy niż zakładany zysk z działalności operacyjnej i zysk netto, które są efektem ponoszonych większych kosztów rozwojowych w zakresie działalności deweloperskiej na potrzeby komercjalizacji technologii LIFE oraz uzyskaniem mniejszego niż zakładany przychodu z działalności w zakresie odzysku odpadów. Stąd zarówno zysk z działalności operacyjnej za rok 2014, jak i zysk netto są niższe od prognozowanych. Zysk z działalności operacyjnej jest niższy od
prognozowanego o 24,07%, a zysk netto o 16,52%. Jednocześnie przychody ze sprzedaży były wyższe od zakładanych o 14,37%. Podstawa prawna: § 3, pkt 2, pkt 15) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Arkadiusz Primus Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4