Trwa ładowanie...
d4c4mec
d4c4mec
espi

INVESTEKO S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby ...

INVESTEKO S.A. - Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% (2/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4c4mec

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTEKO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd INVESTEKO S.A. informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Arkadiusza Primus, Prezesa Zarządu INVESTEKO S.A. (Zawiadamiający) złożone w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie oraz art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: 1. Zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% w Spółce INVESTEKO S.A. nastąpiła w wyniku sprzedaży 118 800 (słownie: stu osiemnastu tysięcy ośmiuset) akcji serii D Spółki INVESTEKO S.A. dnia 21 listopada 2014 r poza rynkiem regulowanym po średniej cenie 2,50 zł za akcję. 2. Przed dokonaniem transakcji Zawiadamiający posiadał łącznie 2 779 600 sztuk akcji Spółki INVESTEKO S.A. dających 5 289 600 głosów, co stanowiło 65,40 %
udziału w kapitale oraz 78,25 % udziału w głosach na WZA w Spółce INVESTEKO S.A. 3. Po dokonaniu transakcji Zawiadamiający posiadał 2 660 800 sztuk akcji Spółki S.A. dających 5 170 800 głosów, co stanowi 62,61 % udziału w kapitale oraz 76,49 % udziału w głosach na WZA w Spółce INVESTEKO S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTEKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTEKO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-081 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrówki 10
(ulica) (numer)
+48 32 258 55 80 +48 32 255 70 77
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
6342810082 242953362
(NIP) (REGON)
d4c4mec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Katarzyna Janik Wiceprezes Zarządu
2014-11-26 Piotr Góral Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4c4mec

Podziel się opinią

Share
d4c4mec
d4c4mec