Trwa ładowanie...
d26di0h
d26di0h
espi

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki ze spółką F ...

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. - Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki ze spółką FON S.A. w Płocku (11/2015)
Share
d26di0h
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A.
Temat
Przekazanie drugiej transzy w ramach umowy pożyczki ze spółką FON S.A. w Płocku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Investment Friends Capital S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu nr 5/2015 z dnia 18.02.2015 r. informuje, że w dniu 26.03.2015 r. na wniosek Pożyczkobiorcy przekazał na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy ? spółki Fon S.A z siedzibą w Płocku kwotę 1.800.000,00 zł tytułem drugiej transzy pożyczki w ramach łączącej strony umowy pożyczki z dnia 18.02.2015 r. Aktualne zadłużenie Fon S.A. wobec Emitenta uwzględniając przekazaną w dniu 26.03.2015r. drugą transzę pożyczki wynosi 5.300.000,00 zł. Druga transza pożyczki przekazana została na dotychczasowych warunkach i z zabezpieczeniem określonym w umowie pożyczki z dnia 18.02.2015 r. Emitent informuje, że ewentualne kolejne transze pożyczki do maksymalnej łącznej kwoty pożyczki 7.000.000,00 zł, zgodnie z zawartą Umową pożyczki z dnia 18.02.2015r. będą przekazywane Pożyczkobiorcy w wysokości i terminach zgodnie z zapotrzebowaniem Pożyczkobiorcy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
024 366 06 27 024 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@ifcapital.pl www.ifcapital.pl
(e-mail) (www)
8133186031 691529550
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26di0h

Podziel się opinią

Share
d26di0h
d26di0h