Trwa ładowanie...
dvlw7qf
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitent ...

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. (1/2015)

Share
dvlw7qf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji Emitenta ? zawiadomienie Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.01.2015 roku, do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka Organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień Podmiot blisko osób obowiązanych w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym w dniu 2912.2014 r. nabył 724 akcji Emitenta, po cenie 0,89 zł za 1 akcję, w dniu 30.12.2014 r. nabył 4 300 akcji Emitenta po cenie 0,90 zł za 1 akcję, w dniu 02.01.2015 r. nabył 6 572 akcji Emitenta po cenie 0,92 zł za 1 akcję, w dniu 05.01.2015 r. nabył 1 308 akcji Emitenta po cenie 0,93 zł za 1 akcję. Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach od 29 grudnia 2014 r. do 05 stycznia 2015 r. podmiot blisko związany Członkami Rady Nadzorczej nabył łącznie 12
904 akcji Emitenta po średniej cenie 0,91 złotych za każdą akcję. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvlw7qf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 24 366 06 26 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@ifsa.pl | | www.ifsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 829-163-51-37 | | 730353650 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvlw7qf

Podziel się opinią

Share
dvlw7qf
dvlw7qf