Trwa ładowanie...
d291jvb
d291jvb
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Przekazanie trzeciej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy poż ...

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Przekazanie trzeciej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. oraz zawarcie umowy poręczenia (17/2015)
Share
d291jvb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekazanie trzeciej transzy pożyczki TOP Marka S.A. w ramach Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. oraz zawarcie umowy poręczenia | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. nawiązaniu do raportów bieżących nr 141/2014 z dnia 08.11.2014 r. oraz 150/2014 z dnia 10.12.2014r. informuje, że w dniu 25.03.2015 r. przekazał na rachunek bankowy pożyczkobiorcy ? spółki TOP Marka S.A z siedzibą w Poznaniu kwotę 2.300.000,00 zł tytułem trzeciej transzy pożyczki w ramach łączącej strony umowy pożyczki z dnia 07.11.2014 r. Aktualne zadłużenie TOP Marka S.A. wobec Emitenta uwzględniając przekazaną w dniu 25.03.2014r. trzecią transzę pożyczki wynosi 9.950.000,00 zł. Trzecia transza pożyczki przekazana została na dotychczasowych warunkach z zabezpieczeniami określonym w umowie pożyczki z dnia 07.11.2014 r. Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 25.03.2015r. pozyskał dodatkowe zabezpieczenie pożyczki udzielonej spółce TOP Marka S.A. w Poznaniu w postaci poręczenia podmiotu trzeciego za dług TOP Marka S.A. wynikający z Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. do kwoty 2.300.000,00 zł Poręczenie wynikające z umowy z dnia 25.03.2015r. zostało ustanowione na okres do
dnia 08.05.2015r. Pożyczkobiorca w terminie do dnia 08.05.2015r. zobowiązał się do ustanowienia alternatywnego zabezpieczenia na rzecz Emitenta, a w przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku Emitent będzie uprawniony do złożenia dyspozycji przelewu kwoty 2.300.000,00 na własny rachunek bankowy tytułem spłaty części udzielonej pożyczki spółce TOP Marka S.A. Emitent informuje, że kolejne transze pożyczki w kwocie do 1.700.000,00 zł zgodnie z treścią Umowy z dnia 07.11.2014r. mogą zostać przekazane na rzecz Pożyczkobiorcy według uznania Emitenta, w zakresie zarówno co do terminu przekazania tej części pożyczki oraz warunków. W szczególności Emitent informuje, że będzie miał prawo przed przekazaniem kolejnej transzy pożyczki zażądać od TOP Marka S.A. dodatkowego zabezpieczenia oraz spełnienia innych dodatkowych warunków według własnego uznania. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d291jvb

Podziel się opinią

Share
d291jvb
d291jvb