Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? zmiana wartości nominalnej akcji Spó ...

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Rejestracja zmian Statutu Spółki ? zmiana wartości nominalnej akcji Spółki (143/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 143 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki ? zmiana wartości nominalnej akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18 listopada 2014 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 18.11.2014 r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie ? XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 listopada 2014 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 października 2014 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 134/2014 z dnia 29 października 2014 r. Z treści odpisu aktualnego KRS Spółki wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta. Zgodnie z treścią uchwały nr 5 NWZ Emitenta z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejestrowy dokonał zmian Statutu Spółki objętych tą uchwałą w zakresie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,20 zł na 0,80 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ich ilości z
dotychczasowej liczby 49.478.000 do 12.369.500 sztuk akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie i wynosi 9.895.600,00 zł. Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 października 2014r. § 3 ust. 1 Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. §3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.895.600,00 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) złotych i dzieli się na 12.369.500 (dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut INVESTMENT FRIENDS SA wersja jednolita.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga