Trwa ładowanie...
d21vtqk
espi

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. (16/2015)

INVESTMENT FRIENDS S.A. - Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. (16/2015)
Share
d21vtqk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVESTMENT FRIENDS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy pożyczki pieniężnej. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 25.03.2015r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką ELKOP S.A. w Chorzowie (KRS 0000176582) jako pożyczkodawcą. Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 25.03.2015r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 2.300.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 08.05.2015r. Strony ustaliły oprocentowanie pożyczki w wysokości 5% w skali roku. Oprocentowanie będzie płatne wraz ze zwrotem kwoty pożyczki tj. w dniu 08.05.2015r. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Emitenta poprzez wystawienie weksla własnego in blanco wraz deklaracją na rzecz pożyczkodawcy. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a ELKOP S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Mariusz Patrowicz oraz Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej
pożyczkodawcy. Ponadto członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Jacek Koralewski pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki ELKOP S.A. Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na wartość zawartej Umowy pożyczki przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVESTMENT FRIENDS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVESTMENT FRIENDS S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18C
(ulica) (numer)
+48 24 366 06 26
(telefon) (fax)
info@ifsa.pl www.ifsa.pl
(e-mail) (www)
829-163-51-37 730353650
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Agnieszka Gujgo Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21vtqk

Podziel się opinią

Share
d21vtqk
d21vtqk