Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2011)

INVESTOR FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (30/2011)
Share
d27uut4
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-04-07
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-04-21
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ S.A2. Inne domy maklerskie Warszawa ul. Żurawia 6/12
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ S.A. będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ S.A. Lista Punktów Subskrypcyjnych znajduje się na stronach internetowych Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.: www.investors.pl, oraz na stronach internetowych Biura Maklerskiego Banku BGŻ: www.bmbgz.pl.2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-04-04
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1Q
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1070002766 140242602 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d27uut4

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-04-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-04-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4