Trwa ładowanie...
d1wlqt1
d1wlqt1
espi

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)

INVESTOR PROPERTY FIZ AN - Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych (2/2015)
Share
d1wlqt1
TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-12-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 2014-12-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania 2 352
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych 4 030
Data wykupu Waluta Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2014-12-31 PLN 914,23
Wykup z redukcją ? przekroczona maksymalna liczba certyfikatów inwestycyjnych, które Fundusz wykupuje w Dniu Wykupu, zgodnie z art. 8 ust. 8 Statutu Funduszu. Fundusz wykupił 5 certyfikatów inwestycyjnych.

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2015-01-05
INVESTOR PROPERTY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR PROPERTY FIZ AN Investors TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
1080009267 142510283 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)
d1wlqt1

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2015-01-05 Beata Sax Wiceprezes Zarządu
2015-01-05 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d1wlqt1

Podziel się opinią

Share
d1wlqt1
d1wlqt1