Trwa ładowanie...
d2axngj
d2axngj
espi

INVISTA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Invista S...

INVISTA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Invista S.A. (30/2010)
Share
d2axngj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Invista S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 r. do Spółki wpłynęło przekazane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej [?]zawiadomienie IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (IPO DS) o dokonaniu transakcji kupna, a następnie sprzedaży akcji Spółki, w wyniku których nastąpiło chwilowe zwiększenie ponad 5 % udziału IPO DS w ogólnej liczbie głosów w Spółce.Zgodnie z zawiadomieniem w dniu 23 grudnia 2010 r. nastąpiło zapisanie na rachunku IPO DS 1.000.000 sztuk akcji nabytych przez IPO DS w dniu 22 grudnia 2010 r. poza rynkiem regulowanym w trybie umowy cywilnoprawnej.Przed transakcją IPO DS posiadało 250.000 akcji Spółki, stanowiących 1,82% kapitału zakładowego, uprawniających do 250.00 głosów oraz reprezentujących 1,82% ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku dokonania ww. transakcji w okresie pomiędzy 23 a 28 grudnia 2010 r. IPO DS posiadało 1.250.000 akcji Spółki stanowiących 9,12% kapitału zakładowego, uprawniających do 1.250.000 głosów oraz reprezentujących 9,12%
ogólnej liczby głosów w Spółce.W dniu 28 grudnia 2010 r. nastąpiło rozliczenie sprzedaży 750.000 akcji Spółki zbytych przez IPO DS w dniu 23 grudnia 2010 r. poza rynkiem regulowanym w trybie umów cywilnoprawnych zawartych z kilkoma osobami fizycznymi.Po dokonaniu rozliczenia na rachunku inwestycyjnym IPO DS ww. transakcji sprzedaży IPO DS posiada 500.000 akcji Spółki, stanowiących 3,65% kapitału zakładowego, uprawniających do 500.000 głosów oraz reprezentujących 3,65% ogólnej liczby głosów w Spółce.Ponadto IPO DS poinformowało, iż nie istnieją podmioty zależne oraz osoby, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, które byłyby w posiadaniu akcji INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INVISTA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-703 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bukowińska 22 lok. 203
(ulica) (numer)
22 253 39 17 22 253 92 40
(telefon) (fax)
ecm@ecm.com.pl www.ecm.com.pl
(e-mail) (www)
526-24-83-290 016448159
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Cezary Nowosad Cezary Nowosad
2010-12-30 Maciej Jacenko Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2axngj

Podziel się opinią

Share
d2axngj
d2axngj