Trwa ładowanie...
dnbtfxh

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (3/2011)

INVISTA S.A. - Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. (3/2011)

Share
dnbtfxh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie posiadanego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INVISTA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 18 stycznia 2011 roku otrzymał od Pana Macieja Jacenko - Członka Zarządu INVISTA SA zawiadomienie następującej treści:"Niżej podpisany Maciej Jacenko, działając w imieniu własnym, informuję na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539), że wskutek rozliczenia w dniu 13 stycznia 2011 r. transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym, w której zbyłem akcje spółki Invista Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), stan mojego posiadania w ogólnej liczbie głosów Spółki zmniejszył się.Wg stanu przedstawionego w zawiadomieniu z dnia 29 grudnia 2010 r. (raport bieżący Spółki nr 28/2010), posiadałem bezpośrednio 1.092.000 akcji Spółki, stanowiących 7,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,96% w ogólnej liczbie
głosów w Spółce. Nie posiadałem akcji Spółki za pośrednictwem jakichkolwiek podmiotów zależnych.W wyniku rozliczenia ww transakcji zbycia przeze mnie akcji Spółki, posiadam obecnie bezpośrednio 687.000 akcji Spółki, co stanowi 5,01% obecnego kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 5,01% w obecnej ogólnej liczbie głosów w Spółce. Nie posiadam akcji Spółki za pośrednictwem jakichkolwiek podmiotów zależnych. " | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbtfxh

| | | INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | INVISTA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-684 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wspólna | | 50/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 403 57 35 | | 22 403 52 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | invista@invista.com.pl | | www.invista.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-24-83-290 | | 016448159 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Cezary Nowosad Prezes Zarządu
2011-01-19 Mieczysław Łazor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dnbtfxh

Podziel się opinią

Share
dnbtfxh
dnbtfxh