Trwa ładowanie...
d4b13t8
espi

IQ PARTNERS S.A. - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnio...

IQ PARTNERS S.A. - Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. (9/2011)
Share
d4b13t8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IQ PARTNERS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwał w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej IQ Partners S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 23 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza IQ Partners S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293339, w celu zbadania sprawozdania finansowego IQ Partners S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IQ Partners sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod numerem 3355. Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres obejmujący wykonanie czynności wskazanych powyżej. Emitent nie korzystał w przeszłości z usług wybranego podmiotu. Wybór podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1 Statutu IQ Partners S.A. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Jednocześnie Zarząd IQ Partners S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 23 listopada 2011 roku uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy ww. uchwały, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołano z dniem 23 listopada 2011 roku Pana Piotra Bolmińskiego. Dotychczas Pan Piotr Bolmiński sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IQ PARTNERS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IQ PARTNERS S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-675 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołoska 7
(ulica) (numer)
225670000 225670001
(telefon) (fax)
biuro@iqpartners.pl www.iqpartners.pl
(e-mail) (www)
113-268-28-30 141064373
(NIP) (REGON)
d4b13t8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Maciej Hazubski Prezes Zarządu Maciej Hazubski
2011-11-23 Wojciech Przyłęcki Wiceprezes Zarządu Wojciech Przyłęcki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b13t8

Podziel się opinią

Share
d4b13t8
d4b13t8