Trwa ładowanie...
d2tmjic

IZNS IŁAWA S.A. - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. (2/2011)

IZNS IŁAWA S.A. - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. (2/2011)

Share
d2tmjic

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 05.184.1539 ze zmianami.) informuje, że w dniu 18.01.2011 r. powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Radę Miasta Iławy Planu Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalonego uchwałą NR IV/30/11 w dniu 12 stycznia 2011 roku, ogłoszoną 17 stycznia 2011 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru miasta Iława (zwaną dalej Uchwałą).W części, będącej własnością IZNS Iława S.A. znajdującej się na terenie, oznaczonym jako jednostka projektowa G, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje sukcesywną likwidację zabudowań przemysłowych i magazynowych na rzecz realizacji zwartej zabudowy śródmiejskiej, zdominowanej zabudową wielorodzinną uzupełnianą funkcjami usługowymi w parterach lub w wydzielonych budynkach usługowych. Projektowane budynki mogą posiadać cztery
kondygnacje w przypadku budynków hotelowych, pięć kondygnacji w przypadku budynków mieszkaniowych i dwie kondygnacje w przypadku samodzielnych budynków usługowych. Znaczny fragment terenu można, zgodnie z Planem przeznaczyć na zabudowę dwukondygnacyjnym, wielkopowierzchniowym obiektem o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000,00 m2.Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodna z realizowaną od miesięcy strategią spółki. Zmiana ta nie tylko podnosi rynkową wartość posiadanej nieruchomości, ale stwarza również realne szanse na komercyjne zagospodarowanie części lub całości nieruchomości, w sposób znaczny wpływając na podniesienie atrakcyjności obszaru, znajdującego się w ścisłym centrum Miasta. Ponadto stwarza to możliwość przeniesienia zakładu, zlokalizowanego na przedmiotowej nieruchomości poza teren Miasta lub na obszary, oznaczone w Planie jako grunty przemysłowe.Podstawa prawna: art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 05.183.1538 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tmjic

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Mariusz Kazimierz Witek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tmjic

Podziel się opinią

Share
d2tmjic
d2tmjic