Trwa ładowanie...
d349jrv

IZOLACJA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku (11/2013)

IZOLACJA - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku (11/2013)

Share
d349jrv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2013
Data sporządzenia: 2013-08-13
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN S.A., działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu śródrocznego za I półrocze 2013 roku i podjęciu decyzji o przekazaniu tego raportu do publicznej wiadomości w dniu 16 sierpnia 2013 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku, pierwotna data publikacji tego raportu ustalona była na dzień 30 sierpnia 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

| | | IZOLACJA-JAROCIN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOLACJA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-200 | | Jarocin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Poznańska | | 24-26 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 062 747-04-00 | | 062 747-04-15 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@izolacja-jarocin.pl | | www.izolacja-jarocin.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6170001616 | | 250569806 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2013-08-13 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv