Trwa ładowanie...
d19f9kx

IZOSTAL S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień ...

IZOSTAL S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień i umów z Ferrum S.A. (10/2011)

Share
d19f9kx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień i umów z Ferrum S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 27.01.2011 roku potwierdził oraz przyjął do realizacji kolejne zamówienie Spółki Ferrum S.A. ("Kupujący") z siedzibą w Katowicach. W związku z tym w okresie od dnia 05.01.2011 roku do dnia 27.01.2011 łączna wartość zamówień i umów zrealizowanych pomiędzy Izostal S.A. a Ferrum S.A., wyniosła około 7.277.300 PLN netto, tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, według stanu na dzień 31.12.2009 roku (tj. z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki Izostal S.A.). Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.W omawianym okresie umową o największej wartości było zamówienie potwierdzone oraz przyjęte do realizacji dnia 27.01.2011 roku na dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o wartości 4.039.120 PLN netto. Zamówienie nie przewiduje kar umownych. Warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.Szczegółowa
podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19f9kx

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-01-28 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19f9kx

Podziel się opinią

Share
d19f9kx
d19f9kx