Trwa ładowanie...
d1mjhzb
espi

IZOSTAL S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień ...

IZOSTAL S.A. - Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień i umów z Ferrum S.A. (10/2011)
Share
d1mjhzb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu 10% kapitałów własnych Izostal S.A. przez realizację zamówień i umów z Ferrum S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 27.01.2011 roku potwierdził oraz przyjął do realizacji kolejne zamówienie Spółki Ferrum S.A. ("Kupujący") z siedzibą w Katowicach. W związku z tym w okresie od dnia 05.01.2011 roku do dnia 27.01.2011 łączna wartość zamówień i umów zrealizowanych pomiędzy Izostal S.A. a Ferrum S.A., wyniosła około 7.277.300 PLN netto, tym samym przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, według stanu na dzień 31.12.2009 roku (tj. z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki Izostal S.A.). Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę.W omawianym okresie umową o największej wartości było zamówienie potwierdzone oraz przyjęte do realizacji dnia 27.01.2011 roku na dostawę izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych DN500 o wartości 4.039.120 PLN netto. Zamówienie nie przewiduje kar umownych. Warunki zamówienia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.Szczegółowa
podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d1mjhzb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Władysław Mrzygłód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny
2011-01-28 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu Dyrektor Handlowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1mjhzb

Podziel się opinią

Share
d1mjhzb
d1mjhzb