Trwa ładowanie...
d3dhgv5
d3dhgv5
espi

IZOSTAL S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącz...

IZOSTAL S.A. - Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami. (11/2014)
Share
d3dhgv5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-15
Skrócona nazwa emitenta
IZOSTAL S.A.
Temat
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. wraz z załącznikami.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Izostal S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz załączników do tych projektów, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A., zwołanego na dzień 14 maja 2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).
Załączniki
Plik Opis
ZAL1112014PROJEKTYUCHWAŁWZA.pdf PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOSTAL S.A.
ZAL2112014SPRAWOZDANIE RN Z OCENY SF I SZ .pdf SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013 WRAZ Z OCENĄ SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2013.
ZAL3112014SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RN 2013.pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013.
ZAL4112014WNIOSEKZARZĄDUZPROPOZYCJĄPODZIAŁU_ZYSKU.pdf WNIOSEK ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU ZA 2013 ROK.
ZAL5112014UCHWAŁARNWSPRAWIEPODZIAŁUZYSKUNETTO.pdf UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2013 ROK.
ZAL6112014SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KA .pdf SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ IZOSTAL S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d3dhgv5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-15 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2014-04-15 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dhgv5

Podziel się opinią

Share
d3dhgv5
d3dhgv5