Trwa ładowanie...
d3dpx0k
d3dpx0k
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (2/2015)

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. (2/2015)
Share
d3dpx0k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z mBank S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy nr 11/158/11/Z/VW o kredyt wielowalutowy w rachunku bieżącym na kwotę 10.000 tys. PLN. W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 2 lutego 2015 roku na 2 lutego 2016 roku. Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie. W związku z zawarciem aneksu Spółka może przez kolejny rok korzystać z kredytu w rachunku bieżącym do łącznej wysokości 10.000 tys. PLN. Kredyt może być wykorzystywany w walucie PLN i EUR. Podstawowe zabezpieczenie spłaty kredytu nie uległo zmianie i jest nim zastaw rejestrowy na zapasach towarów, materiałów do produkcji i produktów gotowych w postaci rur izolowanych stalowych, w kwocie 6.000 tys. PLN (RB nr 45/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku). Spółka informowała o w/w umowie kredytowej (RB 55/2011 z dnia 2 grudnia 2011
r.) w związku z tym, iż zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy, którego wartość jest większa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000 EUR, tym samym spełnia kryterium aktywów o znacznej wartości. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d3dpx0k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2015-01-26 Marek Matheja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dpx0k

Podziel się opinią

Share
d3dpx0k
d3dpx0k