Trwa ładowanie...
d8z64eu
d8z64eu
espi

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawart...

IZOSTAL S.A. - Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. (24/2013)
Share
d8z64eu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 09 września 2013 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego na kwotę 22.000 tys. PLN. W wyniku zawarcia aneksu przedłużony zostaje okres korzystania z udzielonego kredytu z dnia 08 września 2013 roku na 08 października 2013 roku. Zawarcie aneksu związane jest z trwającą w Banku procedurą przedłużania okresu kredytowania na kolejny okres. Pozostałe istotne warunki udzielonego kredytu nie uległy zmianie. Zawarta umowa spełnia kryterium znaczącej umowy ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Izostal S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
47-120 Zawadzkie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Polna 3
(ulica) (numer)
(77) 405 65 00 (77) 405 65 01
(telefon) (fax)
info@izostal.com.pl www.izostal.com.pl
(e-mail) (www)
756-00-10-641 530884678
(NIP) (REGON)
d8z64eu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu
2013-09-09 Marek Matheja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8z64eu

Podziel się opinią

Share
d8z64eu
d8z64eu